Het fotoboek 'Veranderend Vroomshoop' is uit!

Wie zijn wij

Stichting voor historie, cultuur en educatie

De Stichting Levend Vroomshoop is voortgekomen uit de historische expositie “Bekiek het maar” in 2009 over 150 jaar Vroomshoop. Dat was een doorslaand succes en veel bezoekers vroegen een vervolg te geven aan dit evenement. Daarop besloten de vrijwilligers van de tentoonstelling de stichting Levend Vroomshoop op te richten. Dit vond plaats ten kantore van notaris Temmink op Oudejaarsdag 2009.

De groep bestond op dat moment uit Bert Dorresteijn, Klaas Dragt, John Mulder, Hans Nieboer, Bonne Rauhé en John de Vries. Besloten werd dat Bert de rol van voorzitter op zich zou nemen, met Klaas als secretaris. Later werden aan het bestuur Jan Cees Kaas als penningmeester, en Thea Kroese en Warner Warringa als algemene bestuursleden toegevoegd. Onze mentor Bonne Rauhé overleed helaas op 8 januari 2014.
In juni 2023 werd Betsie Bosch-Slomp lid van het bestuur. Per 1 januari 2024 heeft Klaas Dragt zijn bestuursfunctie als secretaris neergelegd. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit Bert Dorresteijn (voorzitter), Betsie Bosch (secretaris), Jan Cees Kaas (penningmeester) en de leden Thea Kroese, John Mulder, Hans Nieboer, John de Vries en Warner Warringa.

De stichting voor historie, cultuur en educatie heeft als doel de geschiedenis en de cultuur van Vroomshoop op allerlei manieren en in al zijn aspecten levend te houden. Daarvan getuigen de vele uiteenlopende activiteiten die de stichting vanaf 2009 heeft uitgevoerd:

2009
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Vroomshoop werd de tentoonsteling ‘Bekiek het maar’ georganiseerd in de hervormde kerk te Vroomshoop. Alle zalen, inclusief de kerkzaal werden benut en zeer velen bezochten deze uitgebreide en professioneel ingerichte tentoonstelling.
Aan het eind van 2009 werd nog even teruggeblikt onder de titel ‘Nog ien keer terugkiek’n’. Bezoekers konden in de hal van het Noordik honderden foto’s bewonderen, die gedurende het jubileumjaar waren gemaakt.

2010
In 2010 verscheen het 300 pagina’s dikke standaardwerk ‘Levend Vroomshoop, een veelzijdig kanaaldorp in woord en beeld’, dat meer dan 1500 keer werd verkocht.
Vertelster Janna van den Berg hield op ons verzoek, in samenwerking met de bibliotheek, in de baptistenkerk te Vroomshoop een spannend verhaal over de Winterkraaien.
Het standbeeld ‘De levende piramide’ werd door initiatiefnemer Hans Nieboer in eigendom overgedragen aan de Stichting Levend Vroomshoop. Daarmee heeft de stichting een markant en beeldbepalend monument in haar bezit, dat herinnert aan de opbouw van het dorp door vijf generaties Vroomshopers.

2011
In 2011 werd in het MCC een dialectavond gehouden met bekende Twentse vertellers en muziek en zang in het Twents.
Voor de bewoners van Flierborgh en Linderborgh werden presentaties gehouden over Vroomshoop vroeger en nu.
Cabaretgroep Höllenboer trad op in het Front, waarbij samengewerkt werd met de jonge vrijwilligers van het Front.
Ook verscheen eind van dat jaar een kalender met nostalgische foto’s over het transport langs kanalen, spoor en wegen vroeger in Vroomshoop en gedichten in het Vroomshoopse dialect.

2012
In 2012 werden presentaties gehouden voor o.a. de hervormde kerkenraad.
In juni werd een gecombineerde kunst- en warenmarkt gehouden samen met de plaatselijke middenstand.
In de kapel aan de Geerdijk werd op de avond van Monumentendag een concert op vleugel en viool gegeven.
In het MCC werd een avond gehouden met klassieke muziek, uitgevoerd door het Gezinus Veldman Collectief.
Veel tijd en energie werd gestoken in het vervaardigen van de dvd ‘Vroomshoop 50 jaar’, een film van circa een uur over Vroomshoop vroeger en nu, die eind 2012 verscheen.

2013
In juni 2013 werd de kunst- annex warenmarkt (zomermarkt) herhaald, die duizenden bezoekers trok.
’s Avonds hield de Marinierskapel der Koninklijke Marine een openluchtconcert op het Amaliaplein.
Op een mooie zomerdag vond de introductievaartocht van de Enterse zomp een welkome aanlegsteiger in Vroomshoop.
Op Monumentendag werd in de boerenschuur van Landwinkel Eggens een muzikale avond met de Nostradames gehouden.
In oktober werd bij Saartje een leerzame avond gehouden over taal aan weerszijden van de grens.
In november bracht Levend Vroomshoop het boek ‘Vroomshoopse vertellingen’ van Bonne Rauhé uit.
Ook vond deze maand een zondagmiddagmatinee in het MCC plaats met dixielandorkest Dixie-O-Five.
In december organiseerde Levend Vroomshoop samen met de Fotoclub Ommen een fototentoonstelling in de bibliotheek met foto’s van oud-burgemeester Koetje.

2014
In maart organiseerde Levend Vroomshoop samen met de bibliotheek een avond met de bekende schrijver Wim Daniëls. Hij liet zijn licht schijnen over ‘verdwijnende dialecten’. Thea Kroese, voorvechtster van het dialect, ging met hem en de zaal in discussie. Onder de bezoekers was ook Herman Finkers.

Op 13 september hield Levend Vroomshoop een muzikale avond in het bedrijfspand van de firma Hein Heun Sloopwerken aan de Schoolstraat te Vroomshoop, als afsluiting van Open Monumentendag 2014. Hieraan werkten mee de Kopergroep van De Harmonie Vroomshoop en slagwerker Joost Visser. De week ervoor vertoonden we reusachtige beamerbeelden op de witte muur van het gebouw met bewegende foto’s van Vroomshoop vroeger en nu.

2015
Op 23 januari nam Levend Vroomshoop als eerste het nieuwe theater in Het Punt in gebruik, met een try-out van singer-songwriter Elske DeWall.

Op 6 maart vond de officiële opening plaats van Het Punt, waarbij ook Levend Vroomshoop was vertegenwoordigd. Een dag later was het open huis voor de bewoners. Levend Vroomshoop presenteerde zich met een eigen stand en bood een podium aan ballroomdancers en een country dansgroep.

Op 15 april kwam schrijfster Pauline Broekema naar activiteitencentrum Het Punt, op uitnodiging van de Bibliotheek Twenterand en de Stichting Levend Vroomshoop. Ook het 4 mei comité Vroomshoop werd bij deze avond betrokken. In het fraaie grand café van Het Punt gaf ze een lezing.

In mei arriveerden vele schudbollen uit het verre China. Deze sneeuwbollen tonen een Vroomshoops tafereeltje met de beeldbepalende Grote Puntbrug, de aloude Boerenbond, en het fraaie stationsgebouw, met daarvoor uiteraard de befaamde ‘rode’ of ‘blauwe’ engel, de walmende dieseltrein die vroeger de fabrieksarbeiders naar de textielfabrieken in Twente bracht. Voor € 5,- te koop bij onze stichting.

Het project monument Sluis V aan het Zwolsekanaal werd afgerond. Met het waterschap Vechtstromen en de gemeente Twenterand werden afspraken gemaakt over het schoonhouden van het monument. Een mooi voorbeeld van samenwerking en burgerparticipatie, vinden we zelf. Maar vooral de realisatie van een tastbaar monument waarmee het ontstaan van Vroomshoop anderhalve eeuw geleden is vastgelegd.

Het is al bijna een traditie; aan het eind van elk jaar komt Levend Vroomshoop met een leuk cadeau. Deze keer zijn dat 10 wenskaarten in een fraai doosje, met foto’s van een winters Vroomshoop. Prima te gebruiken om uw familie en vrienden fijne dagen te wensen. Uit de opbrengst ervan (€ 5,- per doosje) hopen wij een deel van onze activiteiten te kunnen financieren.

2016
Op 26 en 27 februari en op 4 en 5 maart vonden voor uitverkochte zalen vier voorstellingen plaats van de theatervoorstelling De Winterkraaien in Het Punt te Vroomshoop. Het publiek bleek zeer onder de indruk van de verhalen van Thea Kroese, de muzikale arrangementen van Gezinus Veldman, de zang van het Chr. Mannenkoor Vroomshoop, de bas-bariton Nanco de Vries en Geerhard Abma op bugel. De fraaie videobeelden van cameraman Ruud Dilling maakten het plaatje compleet. Mede dankzij de vrijwilligers van Levend Vroomshoop werden de voorstellingen een groot succes. De belangstelling was zo groot dat op 30 september en 1 oktober opnieuw twee voorstellingen plaatsvonden, deze keer in een uitverkocht theater De Voorveghter te Hardenberg.

Op 13 maart hield Levend Vroomshoop een Sunday’s Dixieland Matinee in het grand café van Het Punt. Dit muzikale feestje werd verzorgd door de Sunny Jazz Band.

In mei organiseerde Levend Vroomshoop de tentoonstelling ‘Ontwerpen voor Sio’ in de voormalige wachtkamer van het stationsgebouw. Eigenares Jacquline Ezendam stelde met plezier haar galerie beschibkaar. De creatieve ontwerpen van de internationaal bekende Sio-producten van het echtpaar Rokus en Corry van Blokland uit Gouda waren daar te bewonderen, en ook vanuit de bevolking werd veel indrukwekkend materiaal ingebracht. Vele honderden brachten een bezoek aan de succesvolle tentoonstelling, die daarna nog enkele weken in het Middendorpshuis in Den Ham was te bewonderen.

Op Monumentendag 10 september hielden wij een traditie in ere, namelijk een muzikale avond. Deze keer in het fraai gelegen witte kerkje Hebron aan de Geerdijk halverwege Den Ham en Geerdijk, waar vertelster Marga Kool en de zanggroep Nostradames er een mooie avond van maakten, op een toch al prachtige nazomerse dag.

Op 7 oktober kwamen Harm en Roelof naar Het Punt in Vroomshoop, op uitnodiging van de Programmaraad van Het Punt en van Levend Vroomshoop. Twee stemmen, hoog en laag, die prima harmonieerden, ondersteund door fraai pianospel. Met humor, die de alledaagse actualiteit in Drenthe beschreef, maar ook de grote wereldkwesties niet uit de weg ging.

Op 25 november presenteerde Levend Vroomshoop haar nieuwste uitgave, ‘Nog iene dan’, een fraai vormgegeven boek met verhalen over de Vroomshoopse cafés vroeger en nu. Met een rondrit langs Nieuwoord, De Brug, Het Tonnechie, Het Stuupke en Kremer werd het boek ten doop gehouden. Op 16 december werd het boek aan de man gebracht met een kraam op de Kerstmarkt aan de Beatrixlaan te Vroomshoop.

Op 19 december werd in samenwerking met musicus Gezinus Veldman een Kerstoncert in de RK kerk te Geerdijk gehouden. In een stampvolle kerk brachten Gezinus Veldman op piano, trompettist Geerhard Abma, bariton Ard Kamphuis en vocaal ensemble Reggevier een concert van hoogstaand niveau.

2017
Op 16 en 17 maart werd opnieuw de voorstelling De Winterkraaien opgevoerd in de Voorveghter te Hardenberg, wederom voor twee uitverkochte zalen. De reacties waren zo positief en de wachtlijst groeide zo snel dat besloten werd een 9e en 10e voorstelling te organiseren, en wel op 23 en 24 november in theater Het Punt te Vroomshoop.

Op 22 maart werd een proefrit ‘Vroomshoop on tour’ gemaakt met een bus van de firma Sickman. De bustocht voerde langs de highlights van Vroomshoop en directe omgeving. Hoewel de proefrit als zodanig een succes was, verwachten wij onvoldoende belangstelling om deze tour door Vroomshoop structureel aan te bieden. Soms sneuvelen projecten in schoonheid…

In de zomer van 2017 werd op verzoek van supermarkt Jumbo Vroomshoop meegewerkt aan de totstandkoming van een stickeralbum. Vele foto’s van vroeger en nu werden verzameld en themagewijs gerangschikt, en de bijbehorende verklarende teksten werden geschreven. De klanten van de Jumbo krijgen straks bij hun winkelaankopen een aantal stickers cadeau, die ze in dit album kunnen plakken. Zo ontstaat een fraai album dat de geschiedenis van Vroomshoop laat zien door de jaren heen.

Op Monumentendag 9 september hielden wij in een volgeboekte lunchroom Bij Saartje een muzikale vertelavond. Lineke Schippers op accordeon verzorgde de muziek, terwijl oud-wethouder Hidde Visser, docente Nederlands Ina Laarman en bestuurslid Thea Kroese voor de vertellingen zorgden.

De Winterkraaien zijn een groot succes, want op 23 en 24 november vonden voorstelling 9 en 10 plaats in Het Punt te Vroomshoop, opnieuw voor uitverkochte zalen. De reacties waren bijzonder positief. ‘Indrukwekkend’, was een woord dat heel veel viel. Daarom zijn opnieuw twee voorstellingen gepland, en wel op donderdag 8 en vrijdag 9 februari, opnieuw in Het Punt.

Eind 2017 ging ook onze mobiele app de lucht in: ‘Vroomshoopse ommetjes’. Op de app staan zes wandelroutes door en rondom Vroomshoop, in lengte variërend van 2 tot 5 kilometer. Onderweg krijgt de wandelaar informatie over gebouwen langs de route en andere wetenswaardigheden.

2018
De Winterkraaien blijven maar doorvliegen want op 8 en 9 februari vonden de 11e en 12e voorstelling plaats, in een uitverkocht Het Punt te Vroomshoop. En op 1 en 2 november reisden we opnieuw af naar een overvolle De Voorveghter in  Hardenberg, waar de 13e en 14e voorstelling werd gegeven.

Op 23 maart bezochten 200 bezoekers een Streektaalavond waaraan meewerkten muziekgroep Algerak uit Enschede en conferencier Jan Riesewijk uit Losser. Thea Kroese vormde de verbindende schakel.

In de Week van de Amateurkunst, dit jaar onder de benaming ‘Toon je kunst, Twenterand’, organiseerden we op vrijdagavond 19 oktober een leerzame, maar vooral ook een gezellige workshop over ‘Twenterandse dialecten en Twentismen’. Die vond plaats bij lunchroom ‘Bij Saartje’ in Vroomshoop.

2019
De Winterkraaien blijken een enorm succes, want op 7 en 8 maart was het tijd voor de 15e en 16e voorstelling, beide keren weer in Het Punt. Al meer dan 5000 mensen zagen de voorstelling. 

In 2019 vond ons nieuwe boek ‘Veranderend Vroomshoop’ het levenslicht. Dit (foto)boek laat zien hoe Vroomshoop veranderde (of juist niet) in de afgelopen decennia, door twee foto’s naast elkaar te plaatsen van vroeger en nu, genomen vanaf exact dezelfde positie.

We werkten in overleg met de nieuwe brede school mee aan de herplaatsing van de sgraffito, afkomstig uit de voormalige gymzaal, door het opzetten van een expositie in Het Punt over de ontwikkeling en wederopbouw van het centrum van Vroomshoop. Scholen werden bezocht én ontvangen en hoorden verhalen over onze veengeschiedenis, en de weerslag daarvan in bijvoorbeeld de winterkraaien.
Daarover werd ook een interessante buitenles verzorgd op ons monument Sluis V, waar bovendien een picknick aan verbonden was.

Onze stichting was weer paraat op de Kuiermarkt, waar we onze producten aan de man en vrouw konden brengen, maar bovenal veel contact met de bevolking hadden.

Op 18 oktober was de theaterzaal van Het Punt ingericht als ‘de huiskamer van Vroomshoop’. Ongeveer 150 bezoekers hoorden daar met groot plezier de verhalen aan van 11 (oud)Vroomshopers.  De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Rein Vos van Avezathe op piano en Esther van der Schee op viool.

2020
Het succes van de Winterkraaien ging onverminderd door. Op 6 en 7 februari vonden de 17e en 18e voorstelling plaats in het theater van Het Punt, en ook deze keer was de zaal weer stijf uitverkocht. Een noviteit: voorafgaande aan de voorstellingen maakten bijna 100 gasten gebruik van een winterkraaien-diner, met gerechten van nu, refererend aan de tijd van toen. Inmiddels bezochten al 6000 bezoekers deze bijzondere voorstelling. Plannen voor een akoestische versie (in bijv. een kerk) waren vergevorderd, maar corona gooide roet in het eten.

Op 6 maart verzorgde de muziekgroep Höllenboer een optreden in Het Punt. Dit gezelschap was in 2011 ook al in Vroomshoop op onze uitnodiging, toen nog in het kleine theater van Het Front.

We bereidden ook het aanbod ‘Een Amsterdammer in Vroomshoop’ voor, voor de Cultuurklapper van de gemeente Twenterand. Twee van onze bestuursleden vertellen hierin hoe het is om als Amsterdammer het Vroomshoop van de jaren ’70 van de vorige eeuw binnen te lopen. Scholen konden intekenen op dit lespakket van onze stichting, maar ook hier was corona de spelbreker.

2021
Ook 2021 ging gebukt onder het coronavirus. Het culturele leven kwam nagenoeg tot stilstand. Toch zat het bestuur van Levend Vroomshoop niet stil. Er zijn plannen in voorbereiding voor een mogelijke opvolger van De Winterkraaien, vooralsnog onder de werktitel ‘De Steen’.

En in de periode van november 2021 tot en met maart 2022 heeft de stichting, samen met de Bibliotheek Twenterand, drie schrijversavonden georganiseerd, een drieluik met als titel ‘Thuus komm’n ‘. De drie gasten hebben gemeenschappelijk dat ze hun jeugdjaren in Vroomshoop hebben doorgebracht. Aan elk van de gasten zijn passende muzikanten gekoppeld. Als eerste kwam langs de vroegere columnist van NRC Handelsblad, Gerrit Kolthof, oud-inwoner van Geerdijk en Vroomshoop, met muzikale begeleiding van de Vroomshoopse band Sound Set. Vervolgens kwam  Marga Kool vertellen over haar jeugdjaren aan de Tonnendijk in Vroomshoop en haar huidige schrijversactiviteiten (o.a. voor onze theaterproductie Steen voor Steen). Pianist Gezinus Veldman zorgde voor muzikale intermezzo’s. De derde gast was oud-Vroomshoper Alberto Stegeman, bekend van zijn tv-programma’s. Diverse onderdelen van De Harmonie Vroomshoop maakten hun muzikale opwachting.

2022
Hoewel corona in de voorbereiding voor enige vertraging zorgde, konden we op 30 september, 1, 14 en 15 oktober vier keer de theaterproductie Steen voor Steen organiseren. Het Chr. Mannenkoor Vroomshoop met zijn solist Albert Wessels, het vocaal ensemble Luxlaudé, historisch duider Bart-Jan Harmsen, violist Hrayr Ter-Sargsyan en niet te vergeten ‘onze’ vertelster Thea Kroese, maakten er onder de muzikale leiding van dirigent, pianist en arrangeur Gezinus Veldman vier mooie avonden van. Als klap op de vuurpijl ontving Thea Kroese op de laatste avond uit handen van burgemeester Hans Broekhuizen de erepenning van de gemeente Twenterand.

2023
Op 9 en 10 februari volgden nog eens twee voorstellingen van Steen voor Steen. Opnieuw was de belangstelling groot, hetgeen betekende dat uiteindelijk meer dan 1500 bezoekers de voorstellingen bezochten.

Na afbraak van sporthal De Stobbe en het maatschappelijk-cultureel centrum MCC belandden de naamborden in de opslag van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. Daar werden ze zuinig bewaard maar waren ze ook onzichtbaar. Onze stichting zorgde ervoor dat beide naamborden op 26 mei terug kwamen naar Vroomshoop. Het naambord De Stobbe werd op de hoek geplaatst van Stobbelaan en Burg. Koetjestraat, gericht op de plek waar vroeger de sporthal stond en nu de brede school Kadans. Het MCC-bord kreeg een fraaie plek op de muur van het onderkomen van De Harmonie Vroomshoop aan het Vredesplein, dat de naam Muziek en Cultureel Centrum draagt, ook MCC dus.

Medio juli trad Betsie Bosch-Slomp toe tot het bestuur van Levend Vroomshoop. Zij volgt secretaris Klaas Dragt op, die eind 2023 zijn bestuurslidmaatschap beëindigt.

Op vrijdag 13 oktober organiseerde Levend Vroomshoop voor de vierde keer een avond Thuus komm’n in Het Punt. Deze keer waren te gast oud-leraar Lex Wisselaar en kunstenares/schilderes Louise Bramer. De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door ‘Haverkort & Friends’. Deze familie Haverkort wortelt in ons dorp en bestaat uit André Haverkort, Gerlo Hesselink, Antoon Aukes en Ben Keijzer, met als zangeressen Heleen Haverkort en Marion Paauwe.

 Plannen

Heeft u ideeën voor andere activiteiten op het gebied van historie, cultuur en educatie? Laat het ons weten en mail naar info@levendvroomshoop.nl .